Har du grunn til å klage?

Dersom du har grunn til å klage på et av firmaene som står i vår liste, eller på en jobb som er utført der Anbudsbygg.no har stått som formidler, ber vi deg fylle ut dette skjemaet. 

Vi trenger dette fra deg:

  • Nødvendige opplysninger
  • Navn på firmaet som gjorde jobben
  • Ditt navn
  • Beskriv litt hva som gikk galt.
  • Hva ønsker du vi skal gjøre?

Befaringsbistand fra oss er kostnadsbelagt.

Det er gratis å sende en klage. Det hjelper oss med å ha de flinkeste på anbudsbygg.no.

  • Info om deg
  • Klagesak
  • (?)