Seriøs anbudsformidling - med kvalitetssikring

Vi har fokus på kvalitet.

Her slipper du å bli nedringt av 40 stykker den første timen.

Her er håndtverkerne ferdig kontrollert av Anbudsbygg.

Vi tar befaring hos våre medlemmer som er merket kontrollert bedrift

Be om Fdv-dokumentasjon på jobben. Da har du selv mulighet til å

kontrollere at jobben er gjort etter gjeldene krav.

Gi god informasjon/klare avtaler.

¤Tenk miljø, bruk et firma i nærområdet hvis mulig.

Vi tar kopi av ansvarsforsikring, fag/svennebrev, kurs, kompetanse, byggekort og erfaring om nødvendig.

HMS må bedriften sørge for selv og holde seg oppdatert.

Skriv kontrakt eller bruk mail.